UPCON Cloud

Platformă web de management centralizat
 pentru echipamente fiscale 

Încearcă gratuit Descarcă aplicații
Capturi de ecran ale aplicației web UpCon

Aplicația Web UPCON

Platforma web UpCon este o aplicație de management, centru de comandă și de gestiune pentru echipamentele fiscale care permite lansarea de operațiuni cu echipamentele fiscale și relevă, în timp real, statusul curent al etapelor finalizate sau în curs de finalizare.

Aplicația web este optimizată pentru ecrane cu rezoluție mare, iar afișarea pe smarthpone nefiind recomandată. Rezoluția optimă este FHD (full HD) sau mai mare, specifică stațiilor de lucru de tip desktop sau AIO (all in one).

Accesul la platforma UpCon se realizează prin intermediul unor conexiuni securizate de tip HTTPS (secure HTTP) care asigură canale de date protejate între serverele platformei UPCON și utilizatori.

La un click distanță, se poate verifica starea de funcționalitate, se poate sincroniza timpul sistem, se pot descărca fișiere XML din care pot fi extrase bonurile emise care sunt salvate în baza de date, se poate genera declarația A4200 și poate fi consultat Jurnalul Electronic pentru fiecare echipament fiscal gestionat în platformă.

Aplicația web UPCON utilizează aplicația Fiscal Agent, cu care este interconectată permanent, pentru executarea efectivă a operațiunilor cu casele de marcat și imprimantele fiscale.

noutate

Statistici încasări

Fișierele XML descărcate din echipamentele fiscale sunt procesate, iar bonurile cu încasările sunt extrase și sunt salvate în baza de date a platformei UPCON.

Analiza pe încasări evidențiază totalul încasărilor și numărul de bonuri emise, media și tendința încasărilor, pe zile, săptămâni și luni, în perioada de timp selectată.

Secțiunea Evoluție încasări evidențiază diferența de încasări față de perioada anterioară reprezentate numeric și procentual. Pentru fiecare perioadă în parte se generează o analiză comparativă pe zile și ore față de perioada anterioară.

Analiza bonurilor evidențiază un top cu valoarea bonurilor emise și un grafic interactiv cu toate tipurile de bonuri emise în funcție de valoare.

Secțiunea Top include topuri cu cele mai prolifice luni, săptămâni, zile și ore din punct de vedere al încasărilor.

Total case
Capturi de ecran ale aplicației web UpCon
noutate

Statistici locații

Aplicația web UPCON permite selectarea și setarea unei locații geografice pentru fiecare echipament fiscal care va fi ulterior asociată fiecărui bon emis pe acel echipament.

Totalul încasărilor pe județe vor fi evidențiate cu o culoare mai mult sau mai puțin estompată, iar totalul încasărilor pe locații vor evidenția un nivel mai mare de încasări față de altă locație prin cercuri (bubble) de dimensiuni direct proporționale.

Graficele interactive permit selectarea unei locații pentru care se generează automat statistici și analize similare cu cele de la secțiunea Statistici încasări, în funcție de perioada de timp selectată.

Modulul Statistici poate fi accesat prin actualizarea licenței activată deja sau odată cu încheierea unui nou contract.

noutate

Statistici Exchange

Cursul valutar oficial este preluat automat de pe site-ul BNR, iar evoluția valutelor este evidențiată într-un grafic comparativ.

Pentru fiecare dintre valute se evidențiază întru-un grafic dedicat cursul valutar oficial, cursul de vânzare și de cumpărare, precum și tranzacțiile de tip exchange pe fiecare oră din perioada interogată.

Evoluția vânzării și cumpărării de valută, precum și analiza comparativă a acestora sunt evidențiate, în secțiuni separate, pentru valuta tranzacționată selectată.

Topurile privind vânzarea și cumpărarea de valută evidențiază cele mai prolifice ore, zile, săptămâni și luni.

Modulul Statistici - Exchange poate fi accesat prin actualizarea licenței activată deja sau odată cu încheierea unui nou contract.

Total case
Jurnal Electronic

Jurnal Electronic

Prin selectarea perioadei de timp și a tipului de document de descărcat se pot filtra documentele care pot fi descărcate din Jurnalul Electronic al unui echipamentul fiscal.

După finalizarea interogării Jurnalului Electronic, utilizatorul poate previzualiza documentele descărcate, le poate retipări pe echipamentul fiscal sau le poate printa pe imprimanta locală.

Statusul procesului de descărcare documente din Jurnalul Electronic este actualizat în timp real, evidențiat grafic printr-o bară de progres care afișează raportul dintre numărul curent de documente descărcate deja față de numărul total.

Utilizatorul poate opri în orice moment operațiunea cu echipamentul fiscal prin apelarea butonului Stop sau prin închiderea ferestrei.

Total case

Interogarea și calculul totalului pe ziua curentă pentru fiecare dintre echipamentele fiscale selectate se realizează fără să fie afișat vreun mesaj pe display-urile acestora și fără să se printeze vreun document fiscal sau nefiscal.

Operațiunea poate fi efectuată înainte de generarea raportului Z pentru a putea compara totalul întors de echipamentul fiscal cu încasările realizate de comerciant pe ziua curentă.

Odată ce totalul a fost calculat și a fost identificat numărul de bonuri emise pentru fiecare casă de marcat, se poate genera în aplicația web UPCON un raport cu totalurile tuturor echipamentelor fiscale pentru ziua aleasă de utilizator.

Total case