Download

Descarcă aplicațiile agent și driver
 software pentru echipamente fiscale

Aplicațiile UPCON Fiscal Agent și Fiscal Driver fac parte din suita de aplicații incluse în platforma software UPCON. Aceste aplicații rulează pe baza unei licențe utilizator (contra cost) sau a unei licența de test (de încercare) gratuită care este generată pe baza CIF-ului firmei beneficiarului și care este asociată unui cont de utilizator înregistrat în platforma web my.upcon.ro.

În magazinul online store.upcon.ro găsiți detalii suplimentare despre fiecare tip de licență în parte și locul de unde puteți achiziționa o licență utilizator sau o licență de test gratuită.

Fiscal Agent - Istoric modificări

[versiunea 1.0.3.7 - 16.02.2022] + identificare echipamente fiscale utilizate/neutilizate [versiunea 1.0.3.6 - 12.03.2021] + integrare aplicație "UPCON Fiscal Driver" în platforma cloud UPCON + actualizare mecanism de securizare a parolelor utilizatorilor * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.3.5 - 02.02.2021] + procesare bonuri din fișierele XML descărcate din echipamentele fiscale + salvare bonuri în baza de date pentru utilizarea acestora la generarea de statistici / analize * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.3.4 - 23.09.2020] * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.3.3 - 03.09.2020] + calculare total case / imprimante fiscale pentru orice zi, la alegere + adăugare comandă retipărire bon în serviciul Web Api [versiunea 1.0.3.2 - 12.08.2020] + adăugare comandă de calcul total casă / imprimantă fiscală în serviciul Web Api * corectare calcul total casă (rezolvare caz particular #2) [versiunea 1.0.3.1 - 06.08.2020] * corectare calcul total casă (rezolvare caz particular) [versiunea 1.0.3.0 - 01.08.2020] + adăugare serviciu Web API prin intermediul căruia pot fi efectuate operațiuni cu echipamentele fiscale din aplicații externe + adăugare setări de configurare pentru serviciul Web API (port TCP, cheie de acces etc.) în aplicația CashRegisterAgentConfig [versiunea 1.0.2.9 - 09.07.2020] + adăugare raport cu totalurile echipamentelor fiscale [versiunea 1.0.2.8 - 05.07.2020] + adăugare operațiune cu echipamentele fiscale de returnare a totalurilor caselor de marcat pe ziua curentă + generarea unui fișier de tip .json în folder-ul de export, cu totalurile caselor de marcat pe ziua curentă [versiunea 1.0.2.7 - 02.06.2020] + evindețiere status cu eroarea returnată de un echipament fiscal la încercarea de a sincroniza timpul pe aceasta, atâta timp cât nu a fost generat un raport Z în ziua curentă [versiunea 1.0.2.6 - 27.05.2020] + afișare număr bon în lista cu documentele descărcate din Jurnalul Electronic al unui echipament fiscal [versiunea 1.0.2.5 - 18.05.2020] * corectare retipărire bon descărcat din Jurnalul Electronic [versiunea 1.0.2.4 - 03.05.2020] * fișierele XML descărcate din echipamentele fiscale și salvate în folder-ul principal sunt organizate pe subfoldere, astfel: Grup \ Locație \ An \ Lună \ AMEF \ fișiere de tip .p7b; + păstrare marcare în tabelul de operare a echipamentelor fiscale după rularea unui job sau după reîncărcare tabel (reload). [versiunea 1.0.2.3 - 02.05.2020] * actualizare ghid de utilizare. [versiunea 1.0.2.2 - 01.05.2020] + printare bon descărcat din Jurnalul Electronic al unui echipament fiscal pe imprimata locală; + salvare fișiere XML extrase echipamentele fiscale într-un folder de descărcare alternativ și sunt organizate pe subfoldere, astfel: Grup \ An \ Lună \ AMEF \ fișiere de tip .p7b; ! fișierele XML salvate în forderul de descărcare principal sunt organizate pe subfoldere, astfel: Grup \ Denumire \ An \ Lună \ fișiere de tip .p7b. [versiunea 1.0.2.1 - 26.04.2020] + consultare documente descărcate (număr, dată și oră, tip, număr raport Z asociat) din Jurnalul Electronic; + selectare document descărcat din Jurnalului Electronic și previzualizare conținut; + retipărire document selectat pe echipamentul fiscal asociat; * revizuire descărcare rapoarte Z din Jurnalul Electronic. [versiunea 1.0.2.0 - 05.04.2020] + interogare Jurnal Electronic pentru echipamentul fiscal selectat; + la verificarea statusului se afișează numărul de rapoarte Z generate pe ziua în curs.

Fiscal Driver - Istoric modificări

[versiunea 1.0.2.2 - 18.03.2023] + asigurare acces pentru aplicația driver la serviciul Web API Cloud atunci când este activată o licență de tip cloud [versiunea 1.0.2.1 - 28.02.2023] + preluare comandă de înregistrare produs pe bon cu cota TVA exprimată în procente (de exemplu 19%) care este convertită automat de aplicația driver în index-ul corespunzător cotei de TVA setată în casa de marcat (valoare de la 1 la 5) [versiunea 1.0.2.0 - 26.02.2023] + lista de comenzi trimise prin intermediul serviciului Web API (local) integrat în aplicația driver sau prin intermediul seviciului Web API de tip cloud pot fi trimise în clar (Content-Type: text/plain) sau pot fi trimise în mod protejat (cifrate în prealabil în aplicația web cu ajutorul algoritmului BLOWFISH și cu parola setată în aplicația driver, iar rezultatul convertit în BASE64 (Content-Type: application/octet-stream), pentru asigurarea unei protecții suplimentare a datelor tranzitate + returnare comandă cu eroare din lista de comenzi în răspunsul la cererea efectuată prin intermediul serviciului Web API (local) integrat în aplicația driver sau prin intermediul seviciului Web API Cloud [versiunea 1.0.1.9 - 18.02.2023] + comandă casa de marcat dintr-o aplicație mobilă/web prin intermediul serviciului UPCON Fiscal Driver Web API Cloud + adăugare comandă rapidă pentru printare raport depuneri/retrageri numerar * optimizare salvare logo și setare de printare logo pe bon în casa de marcat * optimizare comunicație cu casa de marcat * actualizări module utilizate în aplicație [versiunea 1.0.1.8 - 26.09.2022] + modul de comandă pentru case de marcat TREMOL prin conexiuni de rețea TCP/IP * preluare comenzi în format standard (comenzi native) pentru casele de marcat TREMOL sau în format FPRINT (pentru bonurilor emise) * limitări: totalul vânzărilor dintr-o anumită zi și salvare logo în casa de marcat (lipsa unor comenzi similare cu cele pentru echipamentele fiscale DATECS sau lipsa unei documentații detaliate privind implementarea unora dintre aceste funcționalități) * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.1.7 - 13.02.2022] + salvare setări la actualizarea configurării folderelor multiple * actualizări module utilizate în aplicație * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.1.6 - 25.10.2021] + actualizare monitorizare foldere multiple de preluare bonuri / fișiere de comenzi [versiunea 1.0.1.5 - 10.10.2021] + monitorizare foldere multiple de preluare bonuri / fișiere de comenzi + specificare foldere de salvare și arhivare dedicate pentru fiecare folder de preluare bonuri / fișiere de comenzi + semnare digitală a aplicației executabile Fiscal Driver și a pachetului de instalare pentru driverul pentru echipamente fiscale cu un certificat digital înregistrat la o autoritate de certificare autorizată și acceptată la nivel mondial (Sectigo - Comodo CA) * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.1.4 - 09.08.2021] + reîncercare trimitere comenzi de mai multe ori în cazul în care portul de comunicație este blocat sau s-a pierdut conexiunea cu echipamentul fiscal * notificare la procesarea unui fișier de comenzi gol * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.1.3 - 27.06.2021] + adăugare opțiune de păstrare în folderul de salvare doar a bonurilor tipărite pe echipamentul fiscal * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.1.2 - 24.06.2021] + actualizare aplicație și pachet de instalare pentru implementarea de licențe de rețea (validare licență în aplicația web UPCON implementată pe un server de care dispune beneficiarul - on premise) * corectare notificări la tipărirea bonurilor [versiunea 1.0.1.1 - 21.06.2021] * corectare iconiță shortcut aplicație de pe desktop * accentuare culoare pe eticheta meniului contextual al aplicației [versiunea 1.0.1.0 - 20.06.2021] + adăugare opțiune de anulare automată bon eronat + adăugare opțiune de notificare stare echipament fiscal la fiecare bon tipărit sau doar la schimbarea stării + adăugare funcție rapidă de deschidere folder de preluare bonuri / fișiere de comenzi * optimizare salvare/ștergere logo companie în/din echipamentul fiscal * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.0.9 - 17.06.2021] + optimizare preluare fișiere de comenzi și tipărire bon fiscal * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.0.8 - 16.06.2021] + calculare total casă de marcat / imprimantă fiscală pentru orice zi, la alegere + ștergere logo din echipamentul fiscal + închidere automată instanțe aplicație înainte de dezinstalare * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.0.7 - 09.06.2021] + selectare ce operațiuni cu casa de marcat sunt vizibile în meniul contextual al iconiței aplicației din Systray + mapare automată pe drive-uri de rețea a folderelor de salvare și folder de arhivare bonuri deja tipărite + la pierderea conexiunii cu casa de marcat noile bonuri / fișiere de comenzi sunt salvate în lista "Bonuri netipărite / eronate" + afișare listă cu bonurile netipărite / eronate cu posibilitatea de previzualizare, de retipărire și de ștergere + alarmare la pornirea aplicației privind generarea raportului Z dacă în ziua precedentă acesta nu a fost generat (zi lucrătoare și/sau în weekend-ul dacă a fost liber sau nu) + alarmare la ore prestabilită în zilele de lucru și în weekend privind generarea raportului Z pe ziua curentă + personalizare iconiță din Systray a aplicației pentru fiecare instanță (coloare fundal și text format din maxim două caractere) * alte corecții și optimizări [versiunea 1.0.0.6 - 14.05.2021] + adăugare posibilitate de rulare a mai multor instanțe ale aplicației pe același calculator + personalizare iconiță din Systray a aplicației pentru fiecare instanță (coloare fundal și text format din maxim un caracter) + creare pachet de instalare până la trei instanțe ale aplicației [versiunea 1.0.0.5 - 23.03.2021] + efectuare de noi operațiuni specifice pe casa de marcat: depunere și retragere numerar + adăugare funcție de salvare a logo-ului companiei pe casa de marcat pentru imprimarea ulterioară a acesteia pe bonul fiscal [versiunea 1.0.0.4 - 12.03.2021] + integrare aplicație în platforma cloud UPCON + validare licență cloud + monitorizare folder pentru procesarea de fișiere de comenzi pentru echipamente fiscale de tip DATECS + preluare comenzi prin intermediul unui server web integrat în aplicație + efectuare de operațiuni specifice pe casa de marcat: sincronizare oră, generare de rapoarte X, Z și pe interval, închidere forțată bon, anulare bon + alarmare la returnarea unei erori sau atenționări de la echipamentul fiscal + interfațarea cu casa de marcat se realizează direct prin LAN, fără a fi necesară utilizarea driver-ului DUDE + eliberare conexiune de rețea cu casa de marcat după procesarea unui fișier de comenzi + rulează automat la pornirea calculatorului și rămâne rezidentă în memorie